Dự án Nhà máy NVC Lighting - Cung cấp sản phẩm chống thấm gốc polyurethane Neomax® 201

Neomax 02/04/2022
Nhà máy NVC Lightling Tên dự án Nhà máy NVC Lightling
KCN Yên Phong - Bắc Ninh Địa điểm KCN Yên Phong - Bắc Ninh
Neomax® 201; Neomax® Primer P11; Neomax® Topcoat T14 SP Neomax cung cấp Neomax® 201; Neomax® Primer P11; Neomax® Topcoat T14
02/2022 Thời gian cung cấp 02/2022

Nhà máy NVC Lighting đo Công ty TNHH Công nghệ và chiếu sáng NVC Việt Nam đầu tư với tổng diện tích 3 ha nằm trong KCN Yên Phong mở rộng (Bắc Ninh), tổng thầu thi công là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CBC.
Ngày 18/3/2021, CĐT cùng với Tổng thầu CBC đã tổ chức Lễ khởi công dự án. Với thương hiệu uy tín và hệ thống sản phẩm chất lượng, Neomax đã được CĐT tin tưởng lựa chọn là Nhà cung cấp hệ thống sản phẩm chống thấm gốc Polyurethane lộ thiên để thi công cho 10.000 m2 của Nhà máy và các hạng mục bể chứa nước của Nhà máy.
Giải pháp chống thấm được phê duyệt là Neomax® 201 với chiều dày 3mm. Với đặc thù là hệ sản phẩm gốc Polyurethane 2 thành phần, cơ chế đóng rắn tạo màng là phản ứng hóa chất giữa 2 thành phần A và B, khả năng tự san bằng bề mặt, Neomax 201 cực kỳ phù hợp để ứng dụng cho các sàn mái lộ thiên, định mức cao, thi công dễ dàng bằng các loại bàn gạt chuyên dụng.