Neomax® Ducrete R7

Phụ gia giảm nước cao cấp, duy trì tính công tác và phát triển cường độ sớm

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Silica 90

Phụ gia khoáng silica fume cho bê tông

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Sepcon

Hợp chất chống dính ván khuôn

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0938 065 888