Neomax® Grout G800

Vữa rót tự chảy không co ngót tính năng cao

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Grout G600

Vữa rót tự chảy không co ngót tính năng cao

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Grout C50P

Vữa bơm ống gen cáp dự ứng lực

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Grout EHS

Vữa rót tự chảy không co ngót, đạt cường độ cao siêu sớm

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Grout C80

Vữa rót tự chảy không co ngót gốc xi măng

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0938 065 888