Neomax® 201

PU waterproofing, 2-component

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Primer P11

Lớp lót gốc Polyurethane, 1 thành phần

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Topcoat T14

Lớp phủ bảo vệ gốc polyurethane, 2 thành phần

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® 820

PU waterproofing, solvent-based

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® 826

Lớp phủ polyurethane gốc nước tính năng cao

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0938 065 888