Neomax® Mortar C40

Vữa sửa chữa gốc xi măng, 2 thành phần

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Mortar C50

Vữa sửa chữa gốc xi măng cường độ cao

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0938 065 888