Neomax® Topcoat T14

Lớp phủ bảo vệ gốc polyurethane, 2 thành phần

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® Primer A10

Lớp lót gốc nhựa copolyme, 1 thành phần

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® 826

Lớp phủ polyurethane gốc nước tính năng cao

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

Neomax® M55

Dung dịch chống thấm thẩm thấu kỵ nước

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu nội dung an toàn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0938 065 888